10 Vietnamese startups were invested in large capital in the first half of 2020

4 min read<p class="Normal"> <strong>Siêu Việt Group</strong></p>
<p class="Normal"> Giá trị đầu tư: 34 triệu USD</p>
<p class="Normal"> Tháng 2 năm nay, Affirma Capital công bố đầu tư 34 triệu USD (khoảng 790 tỷ đồng) vào Công ty Nhân sự Siêu Việt (Siêu Việt Group) - đơn vị sở hữu TimViecNhanh, Vieclam24h, MyWork và ViecTotNhat. Công ty cho biết sẽ dùng khoản đầu tư này để mở rộng thị phần cũng như triển khai các dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng.</p>
<p class="Normal"> Sáng lập viên Siêu Việt gồm ông Phan Minh Tâm, Chủ tịch HĐQT STI - đơn vị đầu tư vào chuỗi cửa hàng tóc nam 30Shine, Anycar, 24h.com.vn... và ông Xuân Minh - Giám đốc Siêu Việt. Hiện ông Tâm cũng là Chủ tịch HĐQT Siêu Việt. Thương vụ này là khoản đầu tư thứ 5 của Affirma Capital tại Việt Nam kể từ năm 2014, sau N Kid Corporation, Online Mobile, Tập đoàn Lộc Trời và Golden Gate. (Ảnh: <em>Timviecnhanh.com</em>)</p>
<p>

Sieu Viet Group

Investment value: 34 million USD

In February this year, Affirma Capital announced its investment of US $ 34 million (about VND 790 billion) in Sieu Viet Human Resources Company (Sieu Viet Group), which owns TimViecNhanh, Vieclam24h, MyWork and ViecTotNhat. The company said it will use the investment to expand market share as well as deploy value-added services to customers.

Sieu Viet’s founders include Mr. Phan Minh Tam, Chairman of STI’s Board of Directors – the unit investing in the chain of 30Shine male hair shops, Anycar, 24h.com.vn and Mr. Xuan Minh – Sieu Viet Director. Currently, Mr. Tam is also the Chairman of Sieu Viet Board of Directors. The deal is Affirma Capital’s fifth investment in Vietnam since 2014, after N Kid Corporation, Online Mobile, Loc Troi Group and Golden Gate. (Photo: Timviecnhanh.com)<p class="Normal"> <strong>Propzy</strong></p>
<p class="Normal"> Giá trị đầu tư: 25 triệu USD</p>
<p class="Normal"> Propzy – startup trong lĩnh vực proptech (ứng dụng công nghệ vào bất động sản) tại Việt Nam – vừa công bố gọi vốn thành công 25 triệu USD trong vòng Series A. Dẫn đầu vòng rót vốn lần này là Gaw Capital và SoftBank Ventures Asia – quỹ chuyên đầu tư vào startup châu Á giai đoạn đầu của tập đoàn Nhật Bản SoftBank. Các nhà đầu tư khác bao gồm Next Billion Ventures, RHL Ventures, Breeze, FEBE Ventures, RSquare và Insignia.</p>
<p class="Normal"> Ra đời năm 2016, công nghệ của Propzy tham gia vào mọi giai đoạn của một giao dịch bất động sản, từ các trung tâm giao dịch truyền thống đến nền tảng giao dịch trực tuyến, các sản phẩm tài chính như cho vay thế chấp và cuối cùng là phần mềm doanh nghiệp của người quản lý và thuê nhà. (Ảnh: <em>Propzy</em>)</p>
<p>

Propzy

Investment value: 25 million USD

Propzy – a startup in the field of proptech (application of technology in real estate) in Vietnam – has just announced a successful call of 25 million USD in Series A. Leading this round of funding are Gaw Capital and SoftBank Ventures Asia. – SoftBank’s first-class Asian startup fund. Other investors include Next Billion Ventures, RHL Ventures, Breeze, FEBE Ventures, RSquare and Insignia.

Launched in 2016, Propzy’s technology participates in every phase of a real estate transaction, from traditional trading centers to online trading platforms, financial products such as mortgage lending and finally, the business software of the manager and the tenant. (Photo: Propzy)<p class="Normal"> <strong>OnPoint</strong></p>
<p class="Normal"> Giá trị đầu tư: 8 triệu USD</p>
<p class="Normal"> Hồi tháng 4, OnPoint - nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ phát triển thương mại điện tử Việt Nam công bố gọi vốn thành công 8 triệu USD trong vòng Series A từ một số nhà đầu tư, trong đó dẫn đầu là Quỹ đầu tư Kiwoom của Hàn Quốc và Quỹ đầu tư Tăng trưởng Việt Nam DAIWA-SSIAM II (DAIWA-SSIAM Vietnam Growth Fund II L.P). Tính đến thời điểm này, tổng số vốn OnPoint huy động được đã lên mức 8 chữ số.</p>
<p class="Normal"> Với nguồn vốn mới, startup này dự kiến tuyển dụng thêm nhân sự, đầu tư phát triển các công nghệ mang tính chiến lược và phát triển năng lực phân tích dữ liệu nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng. (Ảnh: <em>OnPoint</em>)</p>
<p>

OnPoint

Investment value: 8 million USD

In April, OnPoint, a Vietnamese e-commerce development support service provider, announced that it successfully raised $ 8 million in Series A funding from a number of investors, led by Kiwoom Investment Fund. Korea and Vietnam Growth Investment Fund DAIWA-SSIAM II (DAIWA-SSIAM Vietnam Growth Fund II LP). Up to this point, the total amount of OnPoint mobilized capital has increased to 8 digits.

With new funding, the startup plans to recruit more people, invest in developing strategic technologies and develop data analysis capabilities to provide better services to customers. (Photo: OnPoint)<p class="Normal"> <strong>Beta Media</strong></p>
<p class="Normal"> Giá trị đầu tư: 8 triệu USD</p>
<p class="Normal"> Giữa tháng 6 vừa qua, Beta Media công bố thoả thuận góp vốn trị giá 8 triệu USD từ quỹ đầu tư Nhật Bản - Daiwa PI Partners. Với thoả thuận này, công ty đạt được mức định giá là 1.000 tỷ đồng. </p>
<p class="Normal"> Beta Media là công ty vận hành chuỗi rạp phim giá rẻ Beta Cinemas, với 12 cụm rạp và gần 60 rạp chiếu trên toàn quốc, bao gồm: Hà Nội, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Bắc Giang, Nha Trang, Biên Hòa, Long Xuyên. Với số vốn mới, Beta Media sẽ mở thêm nhiều cụm rạp trong những năm tới, đồng thời phát triển mô hình franchise - nhượng quyền thương hiệu rạp chiếu tại các địa phương để mở rộng nhanh hơn. (Ảnh: <em>Beta Media</em>)</p>
<p>

Beta Media

Investment value: 8 million USD

In mid-June, Beta Media announced an agreement to contribute US $ 8 million from Japanese investment fund – Daiwa PI Partners. With this agreement, the company achieved a valuation of VND 1,000 billion.

Beta Media is the company operating the low-cost movie theater chain Beta Cinemas, with 12 cinema complexes and nearly 60 cinemas nationwide, including: Hanoi, Thai Nguyen, Thanh Hoa, Bac Giang, Nha Trang, Bien Hoa, Long Xuyen. With new capital, Beta Media will open more cinemas in the coming years, and develop a franchise model – franchise cinemas in localities to expand faster. (Image: Beta Media)<p class="Normal"> <strong>F88</strong></p>
<p class="Normal"> Giá trị đầu tư: 6 triệu USD</p>
<p class="Normal"> Cũng trong tháng 6, F88 - chuỗi cho vay cầm cố tài sản tại Việt Nam, thông báo nhận thêm 140 tỷ đồng (6 triệu USD) trong vòng đầu tư tăng trưởng thứ 3 từ 2 quỹ tài chính quốc tế Mekong Enterprise Fund III (do Mekong Capital tư vấn quản lý) và Granite Oak với định giá gần 2.100 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2019.</p>
<p class="Normal"> Ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty F88, cho biết: “Khoản đầu tư mới từ 2 cổ đông chiến lược sẽ được sử dụng cho việc mở rộng chuỗi phòng giao dịch của F88 cũng như việc tăng dư nợ cho vay trên 180 phòng giao dịch hiện có”. (Ảnh: <em>F88</em>)</p>
<p>

F88

Investment value: 6 million USD

Also in June, F88 – the property mortgage lending chain in Vietnam, announced that it received an additional 140 billion dong (US $ 6 million) in the third round of growth investment from the two international financial funds Mekong Enterprise Fund III ( managed by Mekong Capital) and Granite Oak with a valuation of nearly VND 2,100 billion at the end of 2019.

Mr. Phung Anh Tuan, Chairman of the Board of Directors cum General Director of F88 Company, said: “The new investment from 2 strategic shareholders will be used for the expansion of F88 transaction office chain as well as the increase outstanding loans to over 180 existing transaction offices ”. (Photo: F88)<p class="Normal"> <strong>Go2Joy</strong></p>
<p class="Normal"> Giá trị đầu tư: 2,5 triệu USD</p>
<p class="Normal"> Hồi tháng 2,<em> DealStreetAsia</em> đưa tin, Go2Joy - startup đặt phòng ngắn hạn tại Việt Nam - đã gọi vốn thành công trong vòng Series A với giá trị 2,5 triệu USD từ STIC Ventures và nhiều nhà đầu tư khác. Những startup nhận được hỗ trợ từ STIC Ventures trước đó gồm: Tiki, Cammsys Việt Nam, Dược Nanogen…</p>
<p class="Normal"> Ra mắt thị trường từ năm 2017, Go2Joy (trước đây là Appro Mobile) được sáng lập và điều hành bởi CEO Simon Byun. Go2Joy giúp đặt phòng khách sạn theo giờ, qua đêm, ngắn ngày một cách nhanh chóng và riêng tư. (Ảnh: <em>Go2Joy</em>)</p>
<p>

Go2Joy

Investment value: 2.5 million USD

In February, DealStreetAsia reported, Go2Joy – a short-term booking startup in Vietnam – had successfully raised capital within Series A with a value of $ 2.5 million from STIC Ventures and many other investors. Startups that received support from STIC Ventures before include: Tiki, Cammsys Vietnam, Nanogen Pharmacy

Launched in 2017, Go2Joy (formerly Appro Mobile) was founded and run by CEO Simon Byun. Go2Joy helps to book hotels by the hour, overnight, short quickly and privately. (Image: Go2Joy)<p class="Normal"> <strong>BuyMed</strong></p>
<p class="Normal"> Giá trị đầu tư: 2,5 triệu USD<span> </span></p>
<p class="Normal"> Cuối tháng 4, BuyMed - một startup B2B về phân phối dược phẩm trực tuyến (thuocsi.vn) công bố nhận được khoản đầu tư trị giá 2,5 triệu USD trong vòng tiền Series A. Dẫn đầu vòng gọi vốn này là chương trình tăng tốc khởi nghiệp Surge của Sequoia Capital Ấn Độ và Genesia Ventures.</p>
<p class="Normal"> Nguồn vốn mới sẽ được BuyMed sử dụng để đẩy mạnh sự phát triển tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác. Công ty cũng có kế hoạch tuyển dụng thêm nhân sự đồng thời xây dựng đội ngũ tại Hà Nội để đảm bảo mạng lưới phân phối trên toàn quốc. (Ảnh: <em>thuocsi.vn</em>)</p>
<p>

BuyMed

Investment value: 2.5 million USD

At the end of April, BuyMed – a B2B startup in online pharmaceutical distribution (thuocsi.vn) announced receiving a $ 2.5 million investment in Series A. Leading this round of funding is a program speeding up Surge startups of Sequoia Capital India and Genesia Ventures.

The new funding will be used by BuyMed to accelerate development in Vietnam and other Southeast Asian countries. The company also plans to recruit more personnel and build a team in Hanoi to ensure a nationwide distribution network. (Photo: thuocsi.vn)<p class="Normal"> <strong>JobHopin</strong></p>
<p class="Normal"> Giá trị đầu tư: 2,45 triệu USD</p>
<p class="Normal"> Hồi tháng 5, startup tuyển dụng ứng dụng AI và máy học JobHopin của Việt Nam công bố gọi vốn thành công 2,45 triệu USD trong vòng Series A, nâng tổng số tiền huy động được lên hơn 3 triệu USD. Năm 2018, startup này từng được đầu tư 710.000 USD trong vòng hạt giống.</p>
<p class="Normal"> Các nhà đầu tư rót vốn cho JobHopin qua 2 vòng bao gồm Sema Translink, KK Fund, Mynavi Corporation, Edulab Capital Partners, NKC Asia, Canaan Capital và một số nhà đầu tư thiên thần của Việt Nam. JobHopin do Kevin Tùng Nguyễn – 9X từng lọt Top 30 under 30 của Forbes châu Á năm 2019 – sáng lập năm 2017 và đảm nhiệm vị trí CEO. (Ảnh: <em>JobHopin</em>)</p>
<p>

JobHopin

Investment value: 2.45 million USD

In May, Vietnam’s JobHopin AI recruitment and machine learning startup announced that it successfully raised $ 2.45 million in Series A, raising the total to more than $ 3 million. In 2018, this startup was invested $ 710,000 within the seed.

Investors pouring capital into JobHopin in two rounds include Sema Translink, KK Fund, Mynavi Corporation, Edulab Capital Partners, NKC Asia, Canaan Capital and some angel investors of Vietnam. JobHopin by Kevin Tung Nguyen – 9X was in the Top 30 under 30 of Forbes Asia in 2019 – founded in 2017 and assumed the position of CEO. (Image: JobHopin)<p class="Normal"> <strong>Waves</strong></p>
<p class="Normal"> Giá trị đầu tư: 1,2 triệu USD</p>
<p class="Normal"> Hồi tháng 2, Waves - nền tảng nội dung chuyên về âm thanh do Kevin Cao và Ben Minh Le thành lập năm ngoái – công bố gọi vốn thành công 1,2 triệu USD trong vòng hạt giống từ đối tác Singapore, Insignia Ventures Partners. Các nhà đầu tư khác bao gồm quỹ Hustle Fund và Skystar Capital.</p>
<p class="Normal"> Waves hiện cung cấp dịch vụ thu âm, làm video, audio chuyên nghiệp, bao gồm các thiết bị, phòng thu hiện đại, chỉnh sửa, làm marketing... Startup này đặt mục tiêu trở thành một trong những nền tảng hàng đầu ở Đông Nam Á về nội dung podcast và thu âm. (Ảnh: <em>Waves</em>)</p>
<p>

Waves

Investment value: 1.2 million USD

In February, Waves, an audio content platform founded by Kevin Cao and Ben Minh Le last year, announced a successful $ 1.2 million funding round within a seed from Singapore partner, Insignia Ventures Partners. Other investors include Hustle Fund and Skystar Capital.

Waves now provides professional recording, video and audio services, including modern equipment, studio, editing, marketing This startup aims to become one of the leading platforms in Southeast Asia on podcast and recording content. (Photo: Waves)<p class="Normal"> <strong>JupViec</strong></p>
<p class="Normal"> Giá trị đầu tư: triệu USD</p>
<p class="Normal"> Hồi đầu tháng 3, <em>Tech in Asia</em> đưa tin STI vừa hoàn tất khoản đầu tư chiến lược vào startup JupViec. Không tiết lộ con số cụ thể nhưng ông Trần Tuấn Tài - Giám đốc đầu tư STI cho biết số tiền đầu tư lên tới hàng triệu USD. Sau thương vụ STI trở thành cổ đông lớn nhất của JupViec.</p>
<p class="Normal"> Thành lập vào năm 2012, JupViec là nền tảng giúp kết nối người có nhu cầu giúp việc với các hộ gia đình. Trước STI, startup này từng gọi vốn thành công từ quỹ đầu tư của Mỹ Patamar Capital (năm 2018) và CyberAgent Ventures (năm 2015). (Ảnh: <em>Jupviec.vn</em>)</p>
<p>

JupViec

Investment value: million USD

In early March, Tech in Asia reported that STI had just completed a strategic investment in JupViec startup. No specific numbers were disclosed, but Mr. Tran Tuan Tai – STI Investment Director said the investment amount is up to millions of USD. After the STI deal, JupViec became the largest shareholder of JupViec.

Founded in 2012, JupViec is a platform that helps connect people in need with help to households. Prior to STI, this startup had successfully raised capital from US investment fund Patamar Capital (2018) and CyberAgent Ventures (2015). (Photo: Jupviec.vn)

Source: ndh.vn